Qurrota  A’yun

Rp50,000

Category:

qurratu ayun

Qurrota  A’yun

Kisah yang dilengkapi ilmu pengetahuan dan doa

( 22Kumpulan cerpen untuk anak sholeh dan cerdas)

Penulis : Noora Faranes,S.Pd.SD

 

 

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohiim.

Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala aaalihi Wasohbihi Wasallim.

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, yang memiliki seluruh literasi yang tersemat pada setiap sudut ciptaannya di alam semesta. Kemudian mengamanatkan pada mahkluk paling sempurna yaitu manusia, untuk mentadabburkan dan mengurai makna yang ada menjadi aksara yang tersusun rapi sempurna agar dapat dibaca semua orang tentang keberadaan KeMahaBesaranNya di alam jagad raya ini. Atas izin dan pertolongan-Nya penulis akhirnya mampu menyelesaikan buku yang berjudul: QURROTA A’yun ( 22 Kumpulan kisah anak sholeh dan cerdas) yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan doa-doa.

Salawat dan salam semoga tercurah tiada henti kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih tak terhingga kepada Mas Nyuwan selaku pembimbing KulWa.Juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan Endorser. Ucapan terimakasih juga buat Ayah Bunda yang selalu mendoakan diriku agar menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain.

Buku ini sengaja penulis susun, dalam rangka menebarkan kebaikan di setiap napas literasi.

Semoga bermanfaat dan mendapat berkah bagi siapa saja yang  membaca dan mengamalkan isi yang ada di dalam kisah setiap naskahnya. Semoga kebaikan yang ada di dalam dapat di sebar lebih luas lagi.

Kritik dan saran membangun, penulis harapkan sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

 

 

Manggar, Desember 2017

PENULIS

No ISBN 978-602-544-719-8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qurrota  A’yun”

Your email address will not be published. Required fields are marked *